Trivsel- och ordningsregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar att säkerställa att alla boende har en behaglig boendemiljö. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätt till en bostad i föreningens fastighet, Du har också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar.

Samtliga boende omfattas därför av föreningens ordningsregler. Ordningsreglerna gäller både dig som bostadsrättsinnehavare och de du har på besök, t.ex. familjemedlemmar, gäster, hantverkare och eventuella andrahandshyresgäster.

Föreningens egna hyresgäster omfattas också av ordningsreglerna. Utöver dessa ordningsregler gäller också föreningens stadgar.

Om ordningsreglerna inte följs kommer styrelsen utfärda muntlig och därefter skriftlig varning, antingen direkt från styrelsen eller utvald juristfirma. Om den boende trots uppmaning till förbättring inte följer ordningsreglerna kommer styrelsen i allvarliga fall vidta ytterligare åtgärder med yttersta åtgärd att diskutera uppsägning från boendet och föreningen.

1. Allmän aktsamhet

 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens fastighet och egendom. Kostnader för underhåll och reparationer av fastigheten i stort (ej lägenheter inräknat) betalas av alla boende gemensamt, vilket innebär ett stort ansvar på de boende att aktsamt behandla fastigheten.
 • Om akut skada inträffar i huset, tag i fösta hand kontakt med någon i styrelsen eller servicefirma enligt anslag i porten. Tänk på att endast anmäla akuta fall som inte kan vänta till nästkommande vardag då kostnaderna för jourarbete är höga.

2. Säkerhet

 • Kontrollera att portarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 • Kasta inte fimpar från fönster eller balkonger då dessa kan orsaka bränder (speciellt med tanke på att innergården till allra största delen är i trä).
 • Vänligen rök inte i lägenheten.
 • Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid så att andra boende kan hjälpa till att hålla uppsikt.

3. Störningar

 • För att alla skall trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss och tvättstuga.
 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid och inte heller kasta glas eller dylikt i sopnedkastet. Har Du personer på besök, informera gärna grannarna i god tid innan om Du det finns risk att ni kan komma att störa grannarna.