Balkonger & Altaner

  • Balkonger får inte användas för:
    • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
    • Grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.
    • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Placera blomlådor innanför balkongräcket.
    • För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Balkongtyg: Skulle Du vilja ha balkongtyg är det viktigt att Du köper det material och färgval som föreningen beslutat om. Markisväv & balkonväv ska vara av typen Sandatex med färgkod: 4215/92 (NCS: 8010-R70B). Observera att uppsättande av markis skall godkännas av styrelsen.