Soprummet

Sopnedkastet är avsett för hushållssopor, källsortering av karting, glas, plast, etc. finns längre bort på Pontonjärgatan (vid Pontonjärparken). El-skrot, kemikalier och större grovsopor lämnas till återvinningsstation.

OBS! Det är strikt förbjudet att ställa sopor i trapphusen eller källaren. Dessa tas inte om hand! Det är även förbjudet att slänga pizzakartonger i sopnedkastet.

För ytterligare information om sophantering vänligen
besök Stockholms stads hemsida.