Mäklarinformation

Om Brf Vapensmeden

Brf Vapensmeden är en äkta bostadsrättsförening som äger fastigheten Gjutformen 4 med adress hörnet Pontonjärgatan 43 och Karlsviksgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten byggdes år 1924 och ritades av Höög och Morssing. Föreningen registrerades år 2000 och fastigheten förvärvades i juni 2011.  

I föreningen finns 44 bostadslägenheter, varav 1 upplåts med hyresrätt. Inom föreningen finns inga kommersiella lokaler. Lägenheter är avsedda för medlemmars eget boende och får inte kontoriseras. Juridisk person godkänns inte som medlem. 

Tvättstuga

Tvättstugan finns i källaren i Karlsviksgatan 6 

Det finns 2 tvättmaskiner, ett torkskåp samt en torktumlare.

Uppvärmning

Fjärrvärme, vattenburen värme 

Förråd

Källarförråd och cykelrum

Parkering  

Det finns 6 parkeringsplatser att hyra av föreningen. Om man vill anmäla sig till kön kontaktar man styrelsen.

Avgifter  

I avgiften ingår värme, vatten & basutbud för Kabel-tv. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut. För en mer utförlig beskrivning hänvisar vi till föreningens stadgar – Stadgar.

Årsavgiften för lägenheterna och lokaler tas ut månadsvis med kvartalsvis utskick av avier. Avgiften höjdes senast under 2022 (för 2023) med 10 % .

Inga avgiftshöjningar är planerade.

TV och Bredband  

Fiber finns indraget i fastigheten av Telenor, och boende kan även välja att använda uttag för koaxialkabel från ComHem för för TV och bredband. Aktuellt utbud på TV och bredband samt priser finns på www.comhem.se eller www.telenor.se  

Ombyggnad/renovering av lägenhet 

Det går bra att göra förändringar lägenheterna men vid mer omfattande förändringar, t.ex. ta ner en vägg eller dra nya rör i kök och badrum krävs ett godkännande av styrelsen. För mer utförlig information och praktiska anvisningar se Renovera

Ventilation  

Fastigheten har ett centralt ventilationssystem. Vid byte av fläkten/spiskåpan måste passa till Enessen Essvent.  

Frågor och svar (senaste uppdaterad 2023-11-19)

Utförda renoveringar 2021/2022/2023

 • Renoverat dörrar innergård
 • Renovering innergård
 • Stamspolning
 • OVK
 • Energideklaration
 • Detaljerad underhållplan (10-år)
 • Vem sköter den ekonomiska förvaltningen i föreningen? Vi behöver få tillgång till en lägenhetsförteckning. 
 • Simpleko sköter vår ekonomiska förvaltning, ni kan beställa en mäklarbild/lägenhetsförteckning via denna länk:  https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare/

 • Kan ni skicka mig senaste upprättad årsredovisningen? 
 • Finns på hemsidan under ekonomi och stadgar.

 • Har föreningen några planerade avgiftsförändringar i dagsläget?  
 • Ja (beslutat för 2023).

 • Stämmer det att det som ingår i avgiften är: Värme, Vatten, Kabel-tv, förråd? 
 • Ja, förrådet är inget ägande utan en nyttjanderätt då styrelsen förfogar över förråden. Men det finns ett förråd kopplat till alla lägenheter förutom ett efter att en större lägenhet delades. 

 • Finns det fiber inkopplat?
 • Ja, lägenheterna har både fiber från Telenor och koaxialt uttag från Comhem. Lägenhetsinnehavaren tecknar abonnemang själv.

 • Har föreningen några större planerade renoveringar i dagsläget? (ex: stamrenovering/OVK, takbyte). 
 • Vi kommer renovera soprummet och innergården inom snart framtid. Innergårdens tätskikt kommer behöva tätas inom närtid.

Pontonjärgatan 43, 112 37
Karlsviksgatan 6, 112 41
Stockholm  

 • Stämmer det att föreningen äger marken? 
 • Ja, föreningen äger marken.

 • Stämmer det att föreningen är en äkta bostadsrättsförening? 
 • Ja.

 • Godkänns juridisk person?
 • Nej

 • Vilket bolag är fastigheten försäkrad genom? 
 • Brandkontoret.

 • Tillåter föreningen delat ägande mellan ”föräldrar” och ”barn”? (Vanligt är att den som skall bo i bostaden äger minst 10%). 
 • Ägarandel reglerats inte i våra stadgar, vilket innebär att vi kan acceptera från 10/90 till 100/100,  vi har dock riktlinjer att inte godta en ägarandel mindre än 10% ( 10/90).  

 • Finns det något som ändrats i föreningen eller som ni tycker är viktigt att spekulanter får ta del av?
 •  Föreningen äger den hyresrätten som finns. Ser man till marknadsvärdet på denna lägenhet är det en ganska starkt ekonomisk ”dold tillgång” Det finns ett intresse från föreningsmedlemmarna att omvandla denna hyresrätt till bostadsrätter allt eftersom detta kontrakt förfaller/sägs upp. 

 • Har föreningen några lokaler?
 • Nej, men föreningen äger 1 hyreslägenheten. Denna planeras att säljas under 2023.

 • Har föreningen några parkingsplatser?
 • Ja, det finns 6 st platser i källaren. Avgiften är 2 356 kr/mån (2021). I nuläget är det kö på 5 pers.

 • När gjordes stambyte?
 • 1992 samtliga kök och badrum

 • När gjorde senaste stamspolningen?
 • 2022

 • När renoverades fasaden?
 • Puts och enklare fasadrenovering (som är i gott skick) genomfördes 2018. 

 • När renoverades trapphus/byte till säkerhetsdörrar/portar?
 • Trapphuset totalrenoverades under 2019/2020.

 • När renoverades tvättstugan?
 • 2013

 • När renoverades gården/gårdsbjälklag?
 • 2013

 • OVK, när utfördes den, är den godkänd?
 • 2022

 • Är vinden exploaterad?
 • Ja, vinden betår idag av lägenheter (förråd finns i källaren).

 • Kan köparen göra X renovering?
 • Styrelsen har tyvärr ingen möjlighet att godkänna en renovering innan en ev. överlåtelse. Se fliken Renovera för mer information kring regler vid renovering.

 • Vad har ni för typ av fönster?
 • Tvåstegs, original

 • Tar föreningen ut överlåtelseavgift?
 • Köparen 2,5% av prisbasbeloppet

 • Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
 • Pantsättaren 1 % av prisbasbeloppet