Om Brf Vapensmeden

Brf Vapensmeden är en äkta bostadsrättsförening som äger fastigheten Gjutformen 4 med adress hörnet Pontonjärgatan 43 och Karlsviksgatan 6 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten byggdes år 1924 och ritades av Höög och Morssing. Föreningen registrerades år 2000 och fastigheten förvärvades i juni 2011.  

I föreningen finns 44 bostadslägenheter, varav 4 upplåts med hyresrätt. Inom föreningen finns inga kommersiella lokaler. Lägenheter är avsedda för medlemmars eget boende och får inte kontoriseras. Juridisk person godkänns inte som medlem.