Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om samtycke skall vara skriftlig och innehålla skäl för begäran, tidsperiod samt vem som skall hyra lägenheten.

Om uthyrningen skall pågå under längre tid än två år skall hyresgästen avstå från besittningsskyddet. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har blankett för detta.

Ansökan sker genom att du fyller i blanketten nedan och skickar in till styrelsen på info@brfvapensmeden.se