Cyklar, barnvagnar och rullatorer

Cyklar skall förvaras i garaget eller i cykelrummet (källaren ingång från garage) och inte ställas utanför portarna. Tänk på att endast 1 cykel per boende får förvaras i det gemensamma cykelrummet, eventuella ytterligare cyklar måste förvaras i Ditt källarförråd. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén p.g.a. utrymnings- och brandrisk